Abonamente

Abonamente fracţionale

Tip abonament Tip de card Preţ
abonament
Preţ
card
Preţ
total
Abonament nenominal pentru 1 zi valabil pe toate liniile urbane Incărcat pe card Multiplu 8 lei 1,6 lei 9,6 lei
Incărcat pe card Activ nominal (numai dacă deţineţi un card Activ nominal) 8 lei 0 lei 8 lei
Incărcat pe card Activ nenominal 8 lei 3,7 lei 11,7 lei
Incărcat pe card Activ nenominal (dacă deţineţi card Activ nenominal) 8 lei 0 lei 8 lei
Abonament nominal pentru 7 zile valabil pe toate liniile urbane Incărcat pe card Activ nominal 17 lei 0 lei* 17 lei
Incărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 17 lei 4,7 lei** 21,7 lei
Abonament nominal pentru 15 zile valabil pe toate liniile urbane Incărcat pe card Activ nominal 25 lei 0 lei* 25 lei
Incărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 25 lei 4,7 lei** 29,7 lei

* La prima emitere, cardul Activ nominal se distribuie gratuit
** In cazul de pierdere, furt sau deteriorare a cardului Activ nominal din vina călătorului, un nou suport de card se achiziţionează contra cost.
ATENTIE! Abonamentele urbane nu sunt valabile pe liniile Expres şi preorăşeneşti (regionale). Valabilitatea abonamentelor fracţionate este de 1, 7 sau 15 zile de la data solicitată.


Abonamente lunare urbane nominale cu tarif integral şi cu tarif redus

1. Abonamente lunare urbane nominale cu tarif integral

Tip abonament Tip card Preţ abonament Preţ card Preţ total
Abonament lunar nominal valabil pe una linie urbana Incarcat pe card Activ nominal 30 lei 0 lei* 30 lei
Incarcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 30 lei 4,7 lei** 34,7 lei
Abonament lunar nominal valabil pe două linii urbane Incarcat pe card Activ nominal 35 lei 0 lei* 35 lei
Incarcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 35 lei 4,7 lei** 39,5 lei
Abonament lunar nominal general valabil pe toate liniile urbane Incarcat pe card Activ nominal 50 lei 0 lei* 50 lei
Incarcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 50 lei 4,7 lei** 54,7 lei

2. Abonamente lunare urbane nominale cu tarif redus (50%)

Tip abonament Tip card Preţ abonament cu 50% reducere Preţ card Preţ total
Abonament lunar nominal valabil pe una linie urbana (elevi/ studenţi-curs zi, donatori) Incarcat pe card Activ nominal 15 lei 0 lei* 15 lei
Incarcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 15 lei 4,7 lei** 19,7 lei
Abonament lunar valabil pe două linii urbane (elevi/ studenţi-curs zi, donatori) Incarcat pe card Activ nominal 17,5 lei 0 lei* 17,5 lei
Incarcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 17,5 lei 4,7 lei** 22,2 lei
Abonament lunar nominal general urban (elevi/ studenţi-curs zi, donatori) Incarcat pe card Activ nominal 25 lei 0 lei* 25 lei
Incarcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 25 lei 4,7 lei** 29,7 lei

3. Abonamente lunare urbane nominale cu tarif redus (100%)

Tip abonament Tip card Preţ abonament cu
100% reducere
Preţ card Preţ total
Abonament lunar nominal general valabil pe toate liniile urbane (elevi)*** Incarcat pe card Activ nominal 0 lei 0 lei* 0 lei
Incarcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 0 lei 4,7 lei** 4,7 lei

* La prima emitere, cardul Activ nominal se distribuie gratuit
** In cazul de pierdere, furt sau deteriorare a cardului Activ nominal din vina călătorului, un nou suport de card se achiziţionează contra cost.
*** reducerea de 100% se referă numai la abonamentul urban general destinat elevilor care frecventeaza o unitate de invatamant din Bucuresti.

ATENTIE! Abonamentele urbane nu sunt valabile pe liniile Expres şi preorăşeneşti (regionale). Valabilitatea abonamentelor cu tarif integral sau redus este de o lună calendaristică de la data solicitată.

ATENTIE! Pensionarii cu domiciliul stabil în Municipiul Bucureşti beneficiază de gratuitate pentru călătoria cu mijloacele de transport STB, cu excepţia liniilor Expres, liniilor preorăşeneşti (regionale) şi a liniilor speciale, conform H.C.G.M.B. nr. 139/01.06.2006. Beneficiarii acestor facilitati vor călători cu mijloacele regiei în baza cărţii de identitate şi a talonului de pensie din luna curentă sau luna precedenta.


Abonamente lunare nenominale cu tarif integral

Tip abonament Tip de card Preţ
abonament
Preţ
card
Preţ
total
Abonament lunar nenominal valabil pe una linie urbană Incărcat pe card Activ nenominal 40 lei 3,7 lei 43,7 lei
Incărcat pe card Activ nenominal (dacă deţineţi un card Activ nenominal) 40 lei 0 lei 40 lei
Abonament lunar nenominal valabil pe două liniile urbane Incărcat pe card Activ nenominal 50 lei 3,7 lei 53,7 lei
Incărcat pe card Activ nenominal (dacă deţineţi un card Activ nenominal) 50 lei 0 lei 50 lei
Abonament lunar nenominal valabil pe toate liniile urbane Incărcat pe card Activ nenominal 80 lei 3,7 lei 83,7 lei
Incărcat pe card Activ nominal (dacă deţineţi un card Activ nenominal) 80 lei 0 lei 80 lei

ATENTIE! Abonamentele urbane nu sunt valabile pe liniile Expres şi preorăşeneşti (regionale). Valabilitatea abonamentelor este de o lună calendaristică de la data solicitată.


Abonament Expres

Tip abonament Tip de card Preţ
abonament
Preţ
card
Preţ
total
Abonament lunar Expres Incărcat pe card Activ nominal 80 lei 0 lei* 80 lei
Incărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 80 lei 4,7** lei 84,7 lei
Incărcat pe card Activ nenominal 80 lei 3,7 lei 83,7 lei

* La prima emitere, cardul Activ nominal se distribuie gratuit
** In cazul de pierdere, furt sau deteriorare a cardului Activ nominal din vina călătorului, un nou suport de card se achiziţionează contra cost.
ATENTIE! Abonamentele pe liniile Expres nu sunt valabile pe liniile urbane şi preorăşeneşti (regionale). Valabilitatea abonamentelor este de o lună calendaristică de la data solicitată.


Abonamente lunare nominale preorăşeneşti (regionale) cu tarif integral şi redus (50%)

1. Abonamente lunare nominale preorăşeneşti (regionale) cu tarif integral

Tip abonament Tip card Preţ abonament Preţ card Preţ total
Abonament lunar valabil pe una linie preorăşenească (regională) Incărcat pe card Activ nominal 35 lei 0 lei* 35 lei
Incărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 35 lei 4,7 lei** 39,7 lei
Abonament lunar valabil pe două linii (una linie preorăşenească (regională) şi una linie urbană) Incărcat pe card Activ nominal 95 lei 0 lei* 95 lei
Incărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 95 lei 4,7 lei** 99,7 lei
Abonament lunar nominal valabil pe toate liniile în Bucureşti şi judeţul Ilfov Incărcat pe card Activ nominal 125 lei 0 lei* 125 lei
Incărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 125 lei 4,7 lei** 129,7 lei

2. Abonamente lunare nominale preorăşeneşti (regionale) cu tarif redus(50%)

Tip abonament Tip card Preţ abonament Preţ card Preţ total
Abonament lunar valabil pe una linie preorăşenească (regională) (elevi/ studenţi-curs zi, donatori) Incărcat pe card Activ nominal 17,5 lei 0 lei* 17,5 lei
Incărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 17,5 lei 4,7 lei** 22,2 lei
Abonament lunar valabil pe două linii (una linie preorăşenească (regionale) şi una linie urbană) - (elevi/ studenţi-curs zi, donatori) Incărcat pe card Activ nominal 47,5 lei 0 lei* 47,5 lei
Incărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 47,5 lei 4,7 lei** 52,2 lei
Abonament lunar nominal valabil pe toate liniile în Bucureşti şi judeţul Ilfov (elevi/ studenţi-curs zi, donatori) Incărcat pe card Activ nominal 62,5 lei 0 lei* 62,5 lei
Incărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 62,5 lei 4,7 lei** 67,2 lei

3. Abonamente lunare nominale preorăşeneşti (regionale) cu tarif redus(100%)

Tip abonament Tip card Preţ abonament cu
100% reducere
Preţ card Preţ total
Abonament lunar nominal general valabil pe toate liniile preorăşeneşti (regionale) - elevi*** Incarcat pe card Activ nominal 0 lei 0 lei* 0 lei
Incarcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 0 lei 4,7 lei** 4,7 lei

* La prima emitere, cardul Activ nominal se distribuie gratuit
** In cazul de pierdere, furt sau deteriorare a cardului Activ nominal din vina călătorului, un nou suport de card se achiziţionează contra cost.
***reducerea de 100% se referă numai la abonamentul valabil pe linia regională care face legătura intre UAT-ul de domiciliu si unitatea de invatamant din Bucuresti

ATENTIE! Abonamentele lunare preorăşeneşti (regionale) nu sunt valabile pe liniile Expres şi urbane. Valabilitatea abonamentelor cu tarif integral sau redus este de o lună calendaristică de la data solicitată.