Procedura pentru eliberarea unui aviz edilitar de către STB SA

     Pe perioada limitarii contactului cu publicul al personalului STB, cererile de aviz se pot depune online pe adresa avizeedilitare@stbsa.ro, impreuna cu documentatia specificata la punctele 1-6. In plus planul 1:500 se va atasa emailului in format editabil (*.dwg, versiune 2007).

     Ulterior depunerii documentatiei, vi se va transmite numarul de inregistrare, precum si taxa de eliberare aviz care trebuie achitata cu ordin de plata in contul STB RO50RDE410SV84247194100 deschis la banca BRD, in vederea efectuarii platilor online solicitantul va specifica in email datele persoanei fizice sau juridice pe care se va face facturarea, impreuna cu contul IBAN din care se va face plata.

     Raspunsul la cererea de aviz se va trimite la emailul de pe care s-a facut solicitarea.

     Avizul si factura in original se vor ridica de la registratura STB, incepand cu la data comunicata prin emailul de raspuns.

Pentru eliberarea unui aviz edilitar, solicitantul trebuie să depună la STB SA un dosar care va conţine obligatoriu:Cerere pentru eliberare aviz - (nu este tipizată).

  1. Certificat de Urbanism - un exemplar (copie).
  2. Memoriu tehnic - un exemplar (copie).
  3. Plan scara 1:2000 (nemicşorat), care să aibă aplicată stampila „Anexa la certificatul de urbanism” - un exemplar (copie).
  4. Planuri scara 1:500 (nemicsorate), care să aibă aplicată ştampila „Anexa la certificatul de urbanism” - două exemplare (copie).
  5. Avizul comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul PMB, daca este specificat in Certificatul de Urbanism

Fără aceste documente nu se poate primi dosarul respectiv.

Solicitantul se prezintă cu dosarul respectiv la STB SA – Serviciul Proiectare Infrastructura si Avize Edilitare care are sediul în Bucureşti, Bulevardul Dinicu Golescu numărul 1, sectorul 1, unde se verifică dosarul şi se stabileşte taxa pentru eliberarea avizului. Serviciul Proiectare Infrastructura si Avize Edilitare ataşează la dosar o adresă către Biroul Ordonanţare / Contabilitate în care se trece suma care reprezintă taxa pentru eliberarea avizului STB SA.

Solicitantul face formele de plată şi depune dosarul la Registratura STB - Serviciul Proiectare Infrastructura si Avize Edilitare care are sediul în Bucureşti, Bulevardul Dinicu Golescu numărul 1, sectorul 1.

Pentru eliberarea avizului, solicitantul se prezintă la STB SA – Serviciul Proiectare Infrastructura si Avize Edilitare care are sediul în Bucureşti, care are sediul în Bucureşti, Bulevardul Dinicu Golescu numărul 1, sectorul 1, unde trebuie să facă dovada că a achitat taxa stabilită pentru eliberarea avizului cu chitanţă sau ordin de plată şi factura.

 

  1. Tarife avize edilitare
Nr.Crt. DENUMIRE TARIF LEI (fără TVA)
Suprafaţa planului până la 0,3 mp Suprafaţa planului între 0,3-0,6 mp Suprafaţa planului peste 0,6 mp
1. Taxe pentru eliberare avize noi insoţite de planuri cu instalaţii STB SA 222 518 1035
2. Taxe avize pentru reactualizări racorduri şi branşamente, însoţite de planuri cu instalaţii STB SA 148 296 444
3. Taxe pentru avize de orice tip însoţite de planuri fară instalaţii STB SA 111 148 -
 

Notă: La tarifele afişate se aplică TVA.

  1. Informaţii suplimentare se pot solicita la STB SA – Serviciul Proiectare Infrastructura si Avize Edilitare la telefon 021.30.74.206.

Programul de lucru cu publicul:

Primire avize: marti intre orele 7.30 – 14.00

Eliberare avize: luni – vineri intre orele 12.00 – 14.00

Semnare plan coordinator: luni intre orele 8.00-14.00

Prelungire avize: joi intre orele 8.00-15.00