Centrul de pregătire și perfecționare - STB SA

Centrul de pregătire și perfecționare – STB S.A

organizează cursuri în vederea obţinerii atestatelor profesionale în transporturile rutiere


Cursuri pentru pregătirea şi atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto

Nr. crt. Denumire curs Tarif (lei) (inclusiv T.V.A.)
1. Curs pentru obţinerea certificatului de calificare profesională continuă - transport persoane 280,00
2. Curs pentru obţinerea certificatului de calificare profesională iniţială - transport persoane 173,44
3. Curs pentru obţinerea certificatului de calificare profesională continuă - transport marfă 280,00
4. Curs pentru obţinerea certificatului de calificare profesională continuă - transport agabaritic 96,00
5. Curs pentru obţinerea certificatului de calificare profesională continuă - transport marfă + agabaritic 376,00
6. Curs pentru obţinerea certificatului de calificare profesională continuă - transport persoane + marfă 336,00
7. Curs pentru obţinerea certificatului de calificare profesională continuă - transport persoane + marfă + agabaritice 432,00
8. Curs pentru obţinerea certificatului pentru transport cu troleibuzul 144,00
9. Curs pentru obţinerea certificatului pentru transport vehicule avariate – pentru conducător Auto care nu sunt posesori de CPI sau CPC, cat. C1, C1E, C, CE 144,00

Cursuri privind atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau în regim de închiriere

Nr. crt. Denumire curs Tarif (lei) (inclusiv T.V.A.)
1. Curs de atestare profesională pentru conducători auto – regim de taxi sau în regim de închiriere 240,00
2. Viză taxi sau în regim de închiriere 240,00

Cursuri de pregătire profesională în vederea obținerii/ reînnoirii atestatului de legislație rutieră sau instructor auto

Nr. crt. Denumire curs Tarif (lei) (inclusiv T.V.A.)
1. Curs de atestare profesională pentru profesor de legislaţie rutieră 720,00
2. Curs de reatestare profesională pentru profesor de legislaţie rutieră 240,00
3. Curs de atestare profesională pentru instructor de conducere auto categorie ”B” 1.026,40
4. Curs de pregătire profesională în vederea obţinerii atestatului de profesor de legislaţie rutieră + instructor de conducere auto categoria ”B” 1.026,40
5. Curs de perfecţionare profesională în vederea reînnoirii atestatului de instructor auto categoria ”B” sau ”C”sau ”D” sau ”Tb” sau ”Tv” 240,00
6. Curs de perfecţionare profesională în vederea reînnoirii atestatului de instructor auto categoria ”B”, ”C”, ”D”, ”Tb”, ”Tv” 240,00
7. Curs de atestare profesională pentru instructor de conducere auto în vederea obţinerii unei categorii suplimentare ”D” 318,72
8. Curs de atestare profesională pentru instructor de conducere auto în vederea obținerii unei categorii suplimentare “Tb” 360,00
9. Curs de atestare profesională pentru instructor de conducere auto în vederea obţinerii unei categorii suplimentare ”Tv” 410,00

Nr. ore aferente cursurilor oferite:

A. Cursuri pentru pregătirea și atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto
Nr.Crt. DENUMIRE CURS NR.ORE
1. Curs de pregătire profesională pentru obținerea certificatului de calificare profesională continuă - transport persoane - CPC
- pregătire teoretică 35
2. Curs de pregătire profesională pentru obținerea certificatului de calificare profesională inițială - transport persoane - CPI
- pregătire teoretică 2
- pregătire practică 4
3. Curs de pregătire profesională pentru obținerea certificatului de calificare profesională continuă - transport marfă - CPC
- pregătire teoretică 35
4. Curs de pregătire profesională pentru obținerea certificatului de calificare profesională continuă - transport agabaritic
- pregătire teoretică 12
5. Curs de pregătire profesională pentru obținerea certificatului de calificare profesională continuă - transport marfă + agabaritic
- pregătire teoretică marfă 35
- pregătire teoretică agabaritic 12
6. Curs de pregătire profesională pentru obținerea certificatului de calificare profesională continuă - transport persoane + marfă CPC
- pregătire teoretică persoane 35
- pregătire teoretică - marfă 7
7. Curs de pregătire profesională pentru obținerea certificatului de calificare profesională continuă - transport persoane + marfă + agabaritice
- pregătire teoretică persoane 35
- pregătire teoretică - marfă 7
- pregătire teoretică agabaritic 12
8. Curs de pregătire profesională pentru obținerea certificatului pentru transport cu troleibuzul
- pregătire teoretică 18
9. Curs de pregătire profesională pentru obținerea certificatului pentru transport vehicule avariate - pentru cond. auto care nu sunt posesori de CPI sau CPC cat. C1, C1E, C, CE
- pregătire teoretică 18
B.Cursuri privind atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau în regim de închiriere
Nr.Crt. DENUMIRE CURS NR.ORE
1. Curs de pregătire profesională în vederea atestarii conducatorilor auto pentru transportul în regim de taxi sau în regim de închiriere
- pregătire teoretică 30
2. Viză taxi sau în regim de închiriere
- pregătire teoretică 30
C. Cursuri de pregătire profesională în vederea obținerii / reînnoirii atestatului de profesor de legislație rutieră sau instructor auto
Nr.Crt. DENUMIRE CURS NR.ORE
1. Curs de pregătire profesională în vederea obținerii atestatului de profesor de legislație rutieră
- pregătire teoretică 90
2. Curs de perfecționare profesională în vederea reînnoirii atestatului de profesor de legislație rutieră
- pregătire teoretică 30
3. Curs de pregătire profesională în vederea obținerii atestatului de instructor auto categoria ”B”
- pregătire teoretică 90
- pregătire practică (fara conducere) 30
- pregătire practică 2
4. Curs de pregătire profesională în vederea obținerii atestatului de profesor de legislație rutieră + instructor auto categoria "B"
- pregătire teoretică 90
- pregătire practică (fara conducere) 30
- pregătire practică 2
5. Curs de perfecționare profesională în vederea reînnoirii atestatului de instructor auto categoria ”B” sau ”C” sau ”D” sau ”Tb” sau ”Tv”
- pregătire teoretică 30
6. Curs de perfecționare profesională în vederea reânnoirii atestatului de instructor auto categoria ”B”, "C”, ”D”, ”Tb”, ”Tv”
- pregătire teoretică 30
7. Curs de pregătire profesională în vederea obținerii unei categorii suplimentare ”D” aferente instructorului auto
- pregătire teoretică 20
- pregătire practică (fara conducere) 10
- pregătire practică 2
8. Curs de pregătire profesională în vederea obținerii unei categorii suplimentare ”TB” aferente instructorului auto
- pregătire teoretică 20
- pregătire practică 10
- pregătire practică 2
9. Curs de pregătire profesională în vederea obținerii unei categorii suplimentare ”TV” aferente instructorului auto
- pregătire teoretică 20
- pregătire practică 10
- pregătire practică 2
CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU PREGĂTIREA FORȚEI DE MUNCĂ - STB S.A.

B-DUL THEODOR PALLADY NR. 64, SECTOR 3
BUCUREȘTI - cod postal 032266
TELEFON: 0770.229.537
e-mail: siguranta.circulatiei@stbsa.ro

SIGURANȚĂ, ÎNCREDERE, PROFESIONALISM!