Unităţi de exploatare

În cadrul STB SA funcţionează 19 unităţi de parcare şi întreţinere vehicule.

- 8 autobaze:
 • OBREGIA – Bd. Alexandru Obregia nr. 2-10, sector 4
 • NORDULUI – Str. Căpriorilor nr. 2-4, sector 1
 • PIPERA – Şos. Pipera nr. 55, sector 2
 • MILITARI – Bd. Preciziei nr. 2-4, sector 6
 • ALEXANDRIA – Şos. Alexandria nr. 150, sector 5
 • FLOREASCA – Str. Donizetti nr. 8-10, sector 2
 • FERENTARI – Str. Iacob Andrei nr. 30, sector 5
 • TITAN – Bd. Theodor Pallady nr. 64, sector 3
 
- 7 depouri de tramvaie:
 • GIURGIULUI – Str. Acţiunii nr. 52, sector 4
 • ALEXANDRIA – Şos. Alexandria 150-152, sector 5
 • MILITARI – Bd. Preciziei 19-21, sector 6
 • VICTORIA – Str. Mexic nr. 19, sector 1
 • COLENTINA – Şos. Colentina nr. 278, sector 2
 • DUDEŞTI – Calea Dudeşti nr. 184, sector 3
 • TITAN – Bd. Theodor Pallady nr. 64, sector 3
 
- 3 depouri de troleibuze:
 • BUJORENI – Bd. Timişoara nr. 62, sector 6
 • BERCENI – Str. Emil Racoviţă nr. 7, sector 4
 • VATRA LUMINOASĂ – Str. Tony Bulandra nr. 2, sector 2
 
- 1 depou comun tramvaie şi troleibuze :
 • BUCUREŞTII NOI – Bd. Bucureştii Noi nr. 42, sector 1