Prezentare

Societatea de Transport Bucureşti STB SA este principalul operator de transport public de persoane din Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov, având una dintre cele mai întinse reţele de transport din Europa, cu o lungime a traseelor de 1651 km cale dublă. Reţeaua de transport acoperă o suprafaţă de 633 km², din care 228 km² numai în zona urbană.

STB SA dispune de aproximativ 2000 de vehicule (autobuze, troleibuze şi tramvaie) care efectuează, anual, peste 700 milioane de călătorii.

Pentru plata călătoriilor, STB SA utilizează un sistem modern de taxare, bazat pe tehnologia cardurilor contactless. De asemenea, plata călătoriei poate fi efectuată prin SMS, prin intermediul aplicaţiei mobile 24Pay, precum şi cu cardul bancar contactless (serviciu disponibil în autobuzele Otokar, Mercedes Citaro hibrid, în tramvaiele liniilor de noapte cu indicativele 1 și 10 și în cele de pe linia 41).

Societatea dispune de uzină proprie, care are o vechime de peste 100 de ani, în cadrul căreia se execută numeroase tipuri de lucrări (reparaţii, recondiţionări, modernizări etc.), dar şi construcţie de vehicule.

De-a lungul timpului, activitatea Societăţii a cunoscut multiple transformări în ceea ce priveşte structura organizatorică, iar strategiile adoptate s-au canalizat pe tendinţele vremii.

Primele tramvaie tractate de cai şi-au făcut apariţia pe străzile capitalei în anul 1871.

Astfel a început istoria transportului public în Bucureşti, iar necesitatea dezvoltării acestuia a condus la constituirea fizică şi juridică a Societăţii Comunale a Tramvaielor Bucureşti (S.T.B.), în anul 1909.

În anul 1950, Societatea comunală a tramvaielor din Bucureşti se transformă în "Întreprinderea de Transport Bucureşti" (I.T.B.), pentru ca mai apoi, în anul 1990, aceasta să devină Regia Autonomă de Transport Bucureşti (R.A.T.B.). Odată cu această transformare se elaborează o nouă strategie privind funcţionarea şi dezvoltarea transportului public de suprafaţă din Bucureşti și tot atunci are loc desprinderea unităţilor de taximetru şi maxi-taxi de R.A.T.B.

Prin schimbarea formei juridice în societate pe acţiuni, Regia Autonomă de Transport Bucureşti a devenit Societatea de Transport Bucureşti STB SA, la data de 13 septembrie 2018.

În cadrul STB SA funcţionează 19 unităţi de parcare şi întreţinere vehicule.


- 8 autobaze:
 • OBREGIA – Bd. Alexandru Obregia nr. 2-10, sector 4
 • NORDULUI – Str. Căpriorilor nr. 2-4, sector 1
 • GIURGIULUI – Str. Acţiunii nr. 52-54, sector 4
 • MILITARI – Bd. Preciziei nr. 2-4, sector 6
 • ALEXANDRIA – Şos. Alexandria nr. 150, sector 5
 • FLOREASCA – Str. Donizetti nr. 8-10, sector 2
 • FERENTARI – Str. Iacob Andrei nr. 30, sector 5
 • TITAN – Bd. Theodor Pallady nr. 64, sector 3
 
- 7 depouri de tramvaie:
 • GIURGIULUI – Str. Acţiunii nr. 52, sector 4
 • ALEXANDRIA – Şos. Alexandria 150-152, sector 5
 • MILITARI – Bd. Preciziei 19-21, sector 6
 • VICTORIA – Str. Mexic nr. 19, sector 1
 • COLENTINA – Şos. Colentina nr. 378, sector 2
 • DUDEŞTI – Calea Dudeşti nr. 184, sector 3
 • TITAN – Bd. Theodor Pallady nr. 64, sector 3
 
- 2 depouri de troleibuze:
 • BERCENI – Str. Emil Racoviţă nr. 7, sector 4
 • VATRA LUMINOASĂ – Str. Tony Bulandra nr. 3-5, sector 2
 

- 1 depou comun tramvaie și troleibuze:
 • BUCUREŞTII NOI – Bd. Bucureştii Noi nr. 42, sector 1
- 1 depou comun troleibuze și autobuze hibrid:
 • BUJORENI – Bd. Timişoara nr. 62, sector 6